SKIRTA PARAMA DAR VIENAM VIETOS PROJEKTUI ĮGYVENDINTI

Š. m. gruodžio mėn. prieš pat Kalėdas pasirašyta dar viena vietos projekto vykdymo sutartis. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) pasirašė sutartį su UAB „Dailida“.

Vietos projektui „UAB „Dailida“ medienos apdirbimo cecho įkūrimas“, skirta parama pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“LEADER-19.2-6.2. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  bei  nuosavomis arba skolintomis lėšomis.

Vietos projektui įgyvendinti skirta 41 584,00 Eur parama.

Planuojamos investicijos: rąstų pjovimo staklės, lentų apipjovimo staklės, pjūklų galandymo staklės.

Įgyvendinus projektą bus sukurta 1,1 naujos darbo vietos.

Linkime projekto vykdytojui sėkmingai įgyvendinti projektą ir pasiekti visus suplanuotus rezultatus!