NNVBO platformos kvietimai teikti paraiškas

 
  
   Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų (NNVBO) platforma kviečia teikti paraiškas 
 
  1. LADDER – ko-finansavimas projektas DVT / GŠ srityje. Ko-finansavimas galimas tik projektams, kurie yra vykdomi ne iš Europos Komisijos paramos lėšų.  Pateikiamas iki 2017 m. kovo mėn. 5 d.

Daugiau informacijos rasite čia:

http://www.ladder-project.eu/?p=16833

  1.  Norden kvietimai – pilnas sąrašas http://www.norden.lt/programos/16#calendar

Baltijos šalių NVO kviečiamos teikti paraiškas internetu dėl bendros veiklos projektų, kurie būtų įgyvendinti 2017-2018 m., finansavimo pagal Baltijos ir Šiaurės šalių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programą.

Paraiškos priimamos vieną kartą per metus. Projektų paraiškos anglų k.  internetu http://www.ncmgrants.org/  teikiamos iki 2017 m. kovo 15 d.

Daugiau informacijos rasite čia:

http://www.norden.lt/programos/16#terminas-projektu-ideju-paraiskoms-pateikti_element_228

  1. Erasmus+

3.1. Capacity building in the field of youth – pateikimas jau 2017 m. kovo mėn. 8 d. Galima su globaliais partneriais (Afrika/ Pietų Amerika/ Azija), Rytų šalimis, Vakarų  balkanais.

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/erasmus-plus-key-action-2-capacity-building-in-field-youth_en.

             3.2. Strateginiai Europos savanorių tarnybos projektai / Strateginių partnerysčių projektai jaunimo srityje iki 2017 m. balandžio 26 d.

             http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/paraisku-pateikimo-terminai-169.

              3.3. EU AID Volunteers – plačiau apie programą http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/public-procurement/call-for-proposal/addressing-temporary-shortcomings-in-extraordinary-disasters_en. Programa nesenai startavusi, tačiau sulaukusi daug dėmesio. Programos dalys skiriamos į patį savanorių (junior / senior) savanoriškos veiklos organizaciją (prioritetas – šalys partnerės), tiek į capacity building ir tecnical assitance projektus EU organizacijoms.

              3.4. Kiti planuojami kvietimai, kurie galbūt bus aktualūs: