Gauta 10 vietos projekto paraiškų

Nuo 2021 m. kovo 22 d. 9.00 val. iki 2021 m. balandžio 22 d. 15.00 val. potencialūs paraiškų teikėjai turėjo galimybę 14 kvietimo metu teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (toliau –VPS) tris priemones.
Šio kvietimo metu gauta 10 paraiškų.

 1. VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6,  veiklos srities ,, Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4. - gauta 5 vietos projekto paraiškos;

2. VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti Nr. LEADER-19.2-6.2. -  gauta 4 vietos projekto paraiškos;

 3. VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7,  veiklos sritis  ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2 – gauta 1 vietos projekto paraiška.

Šiuo metu atliekamas vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.