Lazdijų rajono Naujosios Kirsnos jaunimo užimtumo centras įgyvendino projektą „Sportas- sveikata“

Įgyvendinus projektą „Sportas - sveikata“ buvo sustiprinta Naujosios Kirsnos jaunimo užimtumo centro sportinė materialinė bazė.            

Projekto „Sportas-sveikata“ tikslas – stiprinti Naujosios Kirsnos jaunimo užimtumo centro materialinę bazę.                                                                                                                                                                                                              Įgyvendinant projektą buvo įsigyta: Krepšinio stovai (2 vnt.); Stovas tinklinio tinklui (1 vnt.); Tinklinio treniruočių tinklas (1 vnt.); Tinklinio kamuoliai (4 vnt.); Krepšinio kamuoliai (4 vnt.); Futbolo kamuoliai (4 vnt.); Futbolo vartai (2 vnt.); Dažai grindims (9 l. x 4 vnt.); Dažai sienoms  (10 l. x 10 vnt.)       

Įgyvendinus projektą, pagerėjo jaunimo iki 29 metų veiklos sąlygos-buvo sukurtos geresnės sąlygos jaunimui sportuoti, praleisti laisvalaikį,  gerinti centro veiklos kokybę. Tikimasi, kad tai sąlygos aktyvesnį kaimo gyventojų dalyvavimą jaunimo  užimtumo veikloje.

Bendra projekto vertė 3 448,67 eurų. 3000 eurų projekto įgyvendinimui skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, o likusią sumą - 448,67 eurų prie projekto prisidėjo Lazdijų rajono  savivaldybė.