Valdybos posėdis

2017 m. kovo 2 d. 10.00 val. vyks valdybos posėdis.

Vieta:  Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijoje ( Dzūkijos VVG)  ( Vilniaus g. 1-427, Lazdijai).

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl  Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ priemonės  ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, LEADER-19.2-7 , veiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, LEADER-19.2-7.2, parengimo.

2. Einamieji klausimai.