Informacija kaimo bendruomenėms, gavusioms nacionalinę paramą kaimo bendruomenių veiklai

1

Vadovaujantis 2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių 20.4.2 punktu (Taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 3D-862), pareiškėjas, įgyvendinęs projektą, Nacionalinei mokėjimo agentūrai bei VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai el. paštu bendruomenes@litfood.lt  pateikti ne mažiau kaip 1 lapo apimties aprašymą apie įgyvendinto projekto rezultatus su projektą iliustruojančia medžiaga (ne mažiau kaip 4 nuotraukos). Įgyvendinto projekto ataskaitos forma pateikiama Taisyklių 5 priede.

Informacija apie bendruomenių įgyvendintus projektus bus publikuojama VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros interneto svetainėje www.litfood.lt , Facebook paskyroje bei skelbiama periodiniame el. leidinyje „Naujienos bendruomenėms“.

Daugiau informacijos el. paštu bendruomenes@litfood.lt  arba telefonu +370 685 54097