Skirta parama projektui 42PP-KA-22-1-04018-PR001“ Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2023–2027 m. parengimas“

1

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijai (Dzūkijos VVG) skirta parama projektui Nr. 42PP-KA-22-1-04018-PR001 “Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2023–2027 m.  parengimas“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“. Įgyvendinimui skirta  20 000,00 Eur.

Projekto paramos lėšos bus naudojamos informacijos rinkimui, VVG teritorijos gyventojų anketavimui, sukauptos informacijos apdorojimui ir apibendrinimui, administravimui, bus organizuojami susitikimai su VVG teritorijos gyventojais seniūnijose,  bendruomenėse ir renkama  informacija apie poreikius paramai.

Išanalizavus poreikius bus suformuoti naujos strategijos prioritetai, priemonės ir išgrynintos veiklos kryptys.

„Lazdijų rajono kaimo plėtros strategiją 2023–2027 m.“ planuojama parengti 2023 m. balandžio mėnesį.