Kvietimas į visuotinį narių susirinkimą

1

Kviečiame dalyvauti Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)   visuotiniame narių susirinkime, kuris vyks 2022 m. rugsėjo 26 d. nuotoliniu būdu MS TEAMS platformoje. Registracijos pradžia 14.30 val., susirinkimo  pradžia 15.00 val.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko, sekretoriaus  ir asmens, skaičiuojančio balsus, rinkimų.

2. Dėl visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pristatymo ir tvirtinimo.

3. Dėl ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ keitimo, įtraukiant naują Sumanių kaimų priemonę.

4. Informaciniai  klausimai.