Seirijų bendruomenė kviečia visus kuriems rūpi jų gerovė

1

Seirijų bendruomenė kviečia visus kuriems rūpi jų gerovė ir kviečia dalyvauti įgyvendinamame teritorinio bendradarbiavimo projekte „LEADER idėjų tinklaveika“. Pagrindinė veikla ir rezultatas – „Idėjų laboratorija vietos gyventojams“, dalyviai turės penkių renginių ciklą, kurių metu bus analizuojami organizacijos poreikiai ir galimybės dalyvauti kaimo plėtros procesuose, nustatomi prioritetai ir generuojamos organizaciją įgalinančios idėjos. Atskirų idėjų generavimo procesai bus fiksuojami, bus sukurtos vizualizacijos.

Daugiau informacijos apie renginį suteiks bendruomenės pirmininkė Česlova Šmulkštienė ir Edita Gudišauskienė 8616 23197.

Teritorinio bendradarbiavimo projektas „LEADER idėjų tinklaveika“ įgyvendinamas kartu su vietos bendruomenėmis iš Panevėžio, Kauno, Druskininkų ir Lazdijų rajonų VVG. Projekto veiklomis siekiama skatinti vietos iniciatyvas, telkti ir įgalinti vietos bendruomenes kurti socialiai atsakingas ir bendruomeniškumą ugdančias idėjas bei aktyviau dalyvauti kaimo plėtros procesuose. Projekto metu bus sukurti 24 sumanaus kaimo bendruomeninių organizacijų idėjų įgyvendinimo planai.

Daugiau apie projektą: https://www.dzukijosvvg.lt/node/957