Įvyko visuotinis narių susirinkimas

1

    2023 m. kovo 15 d. įvyko Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)  visuotinis - narių susirinkimas.  Susirinkime dalyvavo 28 (iš 51) nariai – visų trijų sektorių (pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios) atstovai.

   Visus susirinkusius pasveikino Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė, Dzūkijos VVG valdybos pirmininkė Neringa Apolskienė ir Dzūkijos VVG asociacijos pirmininkė Edita Gudišauskienė.

   Asociacijos pirmininkė Edita Gudišauskienė pristatė susirinkimo darbotvarkę.  Joje buvo numatyta išrinkti naują Dzūkijos VVG valdybą bei Dzūkijos VVG pirmininką.

  Vienas iš susirinkimo klausimų buvo  (Dzūkijos VVG) valdybos sudėties pakeitimo,  narių rinkimo. Į Dzūkijos VVG valdybą trejų metų laikotarpiui išrinkta 11 narių:

    Pilietinės visuomenės sektorius:

1. Ramunė Botvičienė, Metelių kaimo bendruomenė „Tarp Dusios ir Metelio“;

2. Rimas Jarmala, Senųjų Šeštokų bendruomenė;

3. Raminta Karauskienė, Kapčiamiesčio bendruomenė;

4. Eglė Kubilienė, Veisiejų seniūnijos bendruomenės komitetas;

5. Dainius Žekevičius, Lazdijų rajono Krikštonių kaimo bendruomenės komitetas.

Verslo sektorius:

1. Mantas Karaliūnas, MB „Venticija“;

2. Eimantas Radzvilavičius;, UAB „Meika“;

3. Ligita Jurkonienė, MB ,,Kirpeksa“;

4. Remigijus Liaukonis, UAB „Dailida“.

   Vietos valdžios sektorius:

1.  Neringa Apolskienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracija;

2.  Indrė Adomynienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Susirinkimo metu pristatytos ir patvirtintos metinė, veiklos, metinis finansinių ataskaitų rinkinys, bei revizoriaus  ataskaita.

Edita Gudišauskienė, pristatė informaciją apie projektą „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“, jo įgyvendinimo eigą, paskelbtą kvietimą teikti vietos projektus. Diskusijos vyko  dėl Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2023-2029 metams rengimo. Buvo pristatyta Lazdijų rajono savivaldybės kaimo gyventojų ir organizacijų poreikių tyrimo anketos atsakymai. Visuotinis narių susirinkimas baigėsi bendra dalyvių diskusija.             

Iškart po visuotinio narių susirinkimo įvyko naujai išrinktos valdybos pirmasis posėdis, kuriame  valdybos pirmininke išrinkta Neringa Apolskienė.