Lazdijų rajono savivaldybė pakartotinai kviečia organizacijas teikti paraiškas gauti lėšų

1

Lazdijų rajono savivaldybės administracija pakartotinai kviečia nevyriausybines ir bendruomenines  organizacijas, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas, teikti paraiškas lėšoms gauti iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto.

Savivaldybės biudžeto lėšos Pareiškėjams skiriamos konkurso būdu.

Kvietimui skiriama Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšų suma –  16 511,80 Eur.

Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 400,00 Eur.

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 12 000,00 Eur.

(Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. 10V-425 „Dėl didžiausios ir mažiausios lėšų sumos nustatymo vienam projektui“)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – iki 2023 m. lapkričio 30 d.

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. rugsėjo 20 d. iki spalio 17 d. (imtinai).

Pareiškėjo teikiamų paraiškų skaičius konkursui neribojamas.

Daugiau informacijos rasite Lazdijų rajono savivaldybės interneto svetainėje: https://www.lazdijai.lt/gyventojams/skelbimai/8/pakartotinis-kvietimas-…;

                                                                                                                                                                  Lazdijų rajono savivaldybės informacija