Lazdijų turizmo informacinis centras kviečia į nemokamus mokymus

1

VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ įgyvendindamas projektą „Verslo sėkmė - nuolatinis profesinis tobulėjimas“, pagal priemonę ,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“ kviečia į nemokamus mokymus.

 

2

3

Projektas finansuojamas EŽŪKFP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis