Patvirtinta „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2023-2027 metams“

1

Džiaugiamės, kad LR Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komitetas patvirtino Vietos plėtros  strategiją  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2023-2027 metams“ (toliau - VPS).

Patvirtintos VPS  paramos suma 1,5 mln. Eur.

VPS lėšos bus skiriamos viešųjų bei socialinių paslaugų kūrimui, verslo, įskaitant bendruomeninį ir socialinį, kūrimui ir plėtrai,  nevyriausybinių organizacijų veiklų projektams , infrastruktūros, viešųjų paslaugų prieinamumo didinimui, kūrimui,  mokymams bei teritorinio bendradarbiavimo projektui.

VVG teritorija yra visas Lazdijų rajonas išskyrus Lazdijų miestą. Kvietimai teikti projektus  paramai gauti numatomi skelbti 2024 m. antroje pusėje. Per visą VPS įgyvendinimo laikotarpį planuojama paremti 38 vietos projektus.

Išsami informacija bus skelbiama svetainėje, Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/profile.php?id=100080356943528  bei VPS pristatymo renginių metu.

Daugiau informacijos:

1 dalis „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2023-2027 metams“

2 dalis „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2023-2027 metams“ (excel)

1