Informacija apie gautas vietos projektų paraiškas 20 kvietimo metu

1

Nuo 2024 m. gegužės 23 d. iki 2024 m. birželio 25 d. potencialūs paraiškų teikėjai turėjo galimybę 20 kvietimo metu teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (toliau –VPS) pagal priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti Nr. LEADER-19.2-6.2. - gauta 5 vietos projekto paraiškos;

Šiuo metu atliekamas vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.