Dzūkijos VVG projektų atrankos komiteto posėdis

1

Š. m. liepos 11 d. 15.00 val. organizuojamas Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) vietos projektų atrankos komiteto posėdis. 

Posėdis vyks  nuotoliniu būdu, naudojant elektroninę nuotolinio ryšio priemonę „Microsoft Teams“.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Vietos projektų paraiškų, gautų kvietimo Nr. 20 metu teikti vietos projektus pagal ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (projekto Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, Nr. LEADER -19.2-6, veiklos sritį „Parama nežemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, Nr. LEADER-19.2-6.2, atrankos vertinimo rezultatų suvestinės ir vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitų svarstymo.