Kvietimas į Dzūkijos VVG organizuojamą valdybos posėdį

Kvietimas

Valdybos posėdžio data:  2021 m. rugpjūčio 25 d. 15.00 val.

Vieta: nuotoliniu būdu, naudojant elektroninę nuotolinio ryšio priemonę „Microsoft Teams“  

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“  pakeitimo.

2. Dėl  naujų narių į Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociaciją (Dzūkijos VVG) priėmimo.

3. Dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo.

4. Dėl administracijos darbuotojų komandiruotės į Graikiją.

5. Informaciniai  klausimai.

Logotipas