Kvietimas į visuotinį narių susirinkimą

susirinkimas

 

Kviečiame Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) narius dalyvauti  visuotiniame narių susirinkime, kuris vyks 2021 m. rugsėjo 3 d. Lazdijų švietimo centro patalpose   (Seinų g. 1,  Lazdijai).

Registracijos pradžia 12.40 val., susirinkimas  prasidės 13.00 val.

 

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko, sekretoriaus  ir asmens, skaičiuojančio balsus, rinkimų.

2. Dėl visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pristatymo ir tvirtinimo.

3. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) valdybos sudėties pakeitimo, naujų narių rinkimų.

4. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) pirmininko rinkimų.

5. Dėl Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams įgyvendinimo pristatymo.

6. Informaciniai klausimai.

 

Į visuotinį narių susirinkimą prašome atsivežti:

1. Įgaliojimą ar kitą, teisę atstovauti suteikiantį, dokumentą,  jeigu organizacijai visuotiniame narių susirinkime atstovaus ne organizacijos vadovas;

2. Dokumentą (posėdžio protokolą, sprendimą ar kitą dokumentą), kuriuo organizacija deleguoja savo atstovą į Dzūkijos VVG valdybą (reikalinga tuo atveju, jei siūlote savo atstovą į Dzūkijos VVG valdybą).

Viešinimas