Penktadienį vyko visuotinis narių susirinkimas

susirinkimas

2021 m. rugsėjo 3 d. įvyko Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)  visuotinis - rinkiminis narių susirinkimas.  Susirinkime dalyvavo 33 (iš 55) nariai – visų trijų sektorių (pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios) atstovai.

   Visus susirinkusius pasveikino Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė, Dzūkijos VVG valdybos pirmininkė Sandra Sinkevičienė ir Dzūkijos VVG asociacijos pirmininkė Edita Gudišauskienė.

   Asociacijos pirmininkė Edita Gudišauskienė pristatė susirinkimo darbotvarkę.  Joje buvo numatyta išrinkti naują Dzūkijos VVG valdybą bei Dzūkijos VVG pirmininką.

   Į Dzūkijos VVG valdybą trejų metų laikotarpiui išrinkta 11 narių:

    Pilietinės visuomenės sektorius:

1. Vaidas Babarskas, Teizų kaimo ir kitų kaimų bendruomenė

2. Ramunė Botvičienė, Metelių kaimo bendruomenė „tarp Dusios ir Metelio“

3. Ramunė Janavičiūtė, Barčių kaimo bendruomenė

4. Rimas Jarmala, Senųjų Šeštokų bendruomenė

5. Raminta Karauskienė, Kapčiamiesčio bendruomenė

    Verslo sektorius:

1. Edvardas Bartnykas, UAB „Sprendimai verslo plėtrai“

2. Tomas Urbonavičius, UAB „Dzūkijos servisas“

3. Dainius Žukauskas, UAB „Auroros paslaugos“

   Vietos valdžios sektorius:

1.  Neringa Apolskienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracija

2.  Dalius Mockevičius, Lazdijų rajono savivaldybės administracija

3.  Andrė Zenevičienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Į Dzūkijos VVG  pirmininko pareigas  trečiai kadencijai buvo išrinkta Edita Gudišauskienė.

Edita Gudišauskienė, pristatė informaciją apie projektą „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“, jo įgyvendinimo eigą, paskelbtus ir numatomus skelbti kvietimus teikti vietos projektus. Visuotinis narių susirinkimas baigėsi bendra dalyvių diskusija.                                                                                                                             Iškart po visuotinio narių susirinkimo įvyko naujai išrinktos valdybos pirmasis posėdis, kuriame  valdybos pirmininke išrinkta Neringa Apolskienė.

Sėkmingų darbų!

foto

12