Kvietimas

logo

 

Lazdijų švietimo centras įgyvendindamas projektą „Verslumo skatinimas Dzūkijos VVG teritorijoje“, siekia išsiaiškinti potencialių ir esamų VPS (Vietos plėtros strategijos) vykdytojos pareiškėjų ir vietos projekto vykdytojų kompetencijų tobulinimo poreikį. Atsižvelgdami į Jūsų išsakytą nuomonę, organizuosime mokymus.

Anketa yra anoniminė, o Jūsų pateikti atsakymai bus analizuojami tik apibendrintai.

https://apklausa.lt/f/verslumo-kompetenciju-tobulinimo-poreikio-tyrimas-hkn5wqe/answers/new.fullpage