Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimai (AKKA) 2022

1

Lietuvos kaimo tinklas kviečia teikti paraiškas dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 programos (toliau – KPP) gerųjų projektų pavyzdžių atrankoje „Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimai (AKKA) 2022".
Gerųjų projektų pavyzdžių atrankai gali būti teikiami tik jau baigti įgyvendinti KPP 2014–2020 projektai, kurie įgyvendinti be pažeidimų, nėra gavę sankcijų bei pasiekė visus projekto paraiškoje numatytus rodiklius. Atitinkantys sąlygas ir norintys dalyvauti projektų vykdytojai privalo užpildyti „Gerųjų projektų pavyzdžio formą“ iki 2021 m. gruodžio 31 d. bei išsiųsti ją el. adresu 
tinklo.sekretoriatas@zum.lt. Atrankoje numatomos 5 nominacijos:

            NOMINACIJA                  KRITERIJAI
            „Pažangus ūkis“ – apdovanojimas už naujovių diegimą žemės ūkio srityje • Naujų paslaugų/prekių kūrimas;
• Gamybos technologinių procesų modernizavimas;
• Bendradarbiavimas kuriant naujus produktus, procesus ir technologijas.
          „Pažangus verslas“ – apdovanojimas už naujovių diegimą ne žemės ūkio verslo srityje • Naujų paslaugų/prekių kūrimas;
• Gamybos technologinių procesų modernizavimas;
• Bendradarbiavimas kuriant naujus produktus, procesus ir technologijas.

„Inovacijų lopšys“ – apdovanojimas už mokslo ir žinių skatinimą, inovacijų kūrimą ir sklaidą žemės ūkio, miškininkystės ir kaimo plėtros srityse

•Mokslo ir žinių skatinimas;
•Inovacijų kūrimas ir technologinių procesų modernizavimas;
•Bendradarbiavimo ir ryšio su mokslinius tyrimus atliekančiomis bei inovacijas kuriančiomis institucijomis stiprinimas.
        „Drauge su gamta“ –  apdovanojimas už aplinkai draugiškų metodų taikymą žemės ūkio, miškininkystės ir kaimo plėtros srityse • Alternatyvių atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas;
• Žalingo poveikio žmogui ir aplinkai mažinimas bei klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jo;
• Biologinės įvairovės, dirvožemio ir vandens išsaugojimo;
• Ekologinė gamyba ir ūkininkavimas.
         „Gerovės kūrėjai“ – apdovanojimas už pažeidžiamų grupių įtrauktį skatinančių paslaugų kūrimą ir plėtrą

• Pažeidžiamų grupių užimtumo skatinimas;
• Pažeidžiamų grupių įtraukimas į visuomenės gyvenimą (švietimas, sportas, kultūrinė veikla) bei socialinės atskirties mažinimas;
• Socialinių paslaugų teikimas.

 

Kiekvienas projektas gali dalyvauti tik vienoje pasirinktoje nominacijoje bei privalo atitikti bent vieną pasirinktos nominacijos kriterijų. Papildomi balai yra skiriami už kelių kriterijų atitikimą. Svarbu atkreipti dėmesį, jog pildant Gerųjų projektų pavyzdžio formą galima prisegti kelias geriausiai projekto veiklas reprezentuojančias nuotraukas ar video medžiagą, aprašyti paraiškoje nenumatytus papildomus pasiekimus, projekto įkvėpimo šaltinį arba kitą informaciją, už kurią galėtų būti skirti papildomi balai.
Gerųjų projektų pavyzdžio formą 
galite rasti čia.

Išsamesnė informacija: LKT žinios 2021 (lapkritis) (mailchi.mp)