Kvietimas į Dzūkijos VVG valdybos posėdį

1

Šių metų gruodžio 30 d. 15.00 val organizuojamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis.

Posėdis vyks: N. Kirsnos kaimo bendruomenės komiteto patalpos, adresas: Mokyklos g. 4, N. Kirsnos k., Šeštokų sen., Lazdijų r.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“, Nr. LEADER -19.2-6, veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, Nr. LEADER-19.2-6.2., tvirtinimo.

2. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“, Nr.  LEADER-19.2-6,  veiklos sričiai ,, Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, Nr.  LEADER-19.2-6.4., tvirtinimo.

3. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, Nr. LEADER-19.2-7,  veiklos sričiai  ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, Nr.  LEADER-19.2-7.2., tvirtinimo.

4. Dėl Kvietimo teikti  vietos projektus Nr. 16 skelbimo tvirtinimo.

5. Informaciniai  klausimai.

Logo