Informacija apie užregistruotas 15 kvietimo vietos projekto paraiškas

1

Nuo 2021 m. lapkričio 29 d. 9.00 val. iki 2021 m. gruodžio 29 d. 15.00 val. potencialūs paraiškų teikėjai turėjo galimybę 15 kvietimo metu teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (toliau –VPS) dvi priemones.
15 kvietimo metu gauta 3 paraiškos pagal šias priemones:

 1. VPS priemonė Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritis Socialinio verslo kūrimas ir plėtra, Nr. LEADER-19.2-SAVA- 1.1 - gauta 1 vietos projekto paraiška;

2. VPS priemonė Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritis Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, Nr. LEADER-19.2-SAVA- 1.2. -  gauta 2 vietos projekto paraiškos;

Šiuo metu atliekamas vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.

1