Organizuojamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis

 Š. m.  balandžio 2 d. 14.00 val. vyks Vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

Posėdis vyks: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Vilniaus g. 1, II aukštas, Didžioji  posėdžių salė, Lazdijai.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Vietos projekto paraiškos  Nr. LAZD-LEADER-6A-D-6-3-2018, gautos kvietimo Nr. 6  metu teikti vietos  projektus pagal  ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6, veiklos sritį  ,,Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4., vertinimo ataskaitos (po pakartotinio  vertinimo) ir atrankos vertinimo rezultatų suvestinės svarstymo.

Kvietimas

PAK nutariamoji dalis